Na čo slúži sonograf?

Sonograf či ultrazvukový prístroj je diagnostickým zobrazovacím zariadením, využívaným pri sonografii alebo ultrazvuku. Sonoraf pri diagnostických vyšetreniach využíva jedinečné vlastnosti ultrazvukového vlnenia, vďaka ktorým je možné zobrazovať svaly a vnútorne orgány. Sonograf zaujíma v medicíne významné miesto. Využívaný je vo viacerých oblastiach v zdravotníctve, pričom dokáže diagnostikovať rôzne ochorenia, poškodenia orgánov či zisťovať stavy svalstva a vnútorných orgánov.

Azda najznámejšie je využitie sonografu pri sledovaní matiek počas tehotenstva alebo pri vyšetreniach brušnej dutiny, prsníkov, svalov, kĺbov či pri diagnostických vyšetrení štítnej žľazy, lymfatických uzlín a mnohých ďalších. V zdravotníctve patrí sonograf medzi jedno z najvýznamnejších zariadení.

PRE DIAGNOSTICKÉ VYŠETRENIA SI VYBERTE SONOGRAF NAJVYŠŠEJ KVALITY

Zvoľte si profesionálny, citlivý a detailný sonograf

Aké výhody prináša kvalitný sonograf?

Sonograf je oproti iným diagnostickým zariadeniam mimoriadne citlivým zariadením. Umožňuje sledovanie vnútorných orgánov a svalstva bez ožarovania. Sonograf je jedným zo základných a najčastejšie využívaných zobrazovacích diagnostických metód. Je využívaný pri vyšetrovaniach mäkkých tkanív pričom ultrazvuk nedokáže prenikať kosťami.

Sonograf pri diagnostickom vyšetrení vyhotoví snímky, ktoré lekárom a zdravotníkom poskytujú dôležité informácie pre potreby diagnostikovania a liečby rôznych ochorení či stavov. Sonograf využíva ultrazvuk, ktorý je zvuk s vysokou frekvenciou, ktorú človek nepočuje, no zobrazovacie zariadenie ho dokáže zachytiť.

Diagnostika rôznych ochorení, poškodenia orgánov, stavy svalstva a vnútorných orgánov

Ako prebieha vyšetrenie za pomoci sonografu?

Vo väčšine prípadov je diagnostické vyšetrenie za pomoci sonografu vykonávané mimo tela – ako napríklad vyšetrenie počas tehotenstva. Pri iných vyšetreniach je potrebné sondu sonografu zaviesť do vnútra tela – napríklad pri niektorých vyšetreniach srdca, prostaty, maternice alebo vaječníkov. V oboch prípadoch však ide o maximálne bezpečný, bezbolestný a bezrizikový spôsob vyšetrenia.

Sonograf sa skladá z počítačovej jednotky s rekonštrukčným softvérom a ultrazvukovej sondy. Sonda sonografu funguje ako vysielač a zároveň ako prijímač ultrazvukových vĺn. Sonograf je založený na princípe, pri ktorom dochádza k odrazu ultrazvukových vĺn šírených prostredím. Odrazy sú následne prijímané sondou a softvér sonografu podľa rozdielu v ich odrazoch dokáže rekonštruovať UZ obraz. S výberom sonografu vám radi poradíme. V našej ponuke nájdete tiež 3D ultrazvuk, prenosný ultrazvukový prístroj či zariadenia značky Chison.