Sonograf

Na čo slúži sonograf?

Sonograf či ultrazvukový prístroj je diagnostickým zobrazovacím zariadením, využívaným pri sonografii alebo ultrazvuku. Sonoraf pri diagnostických vyšetreniach využíva jedinečné vlastnosti ultrazvukového vlnenia, vďaka ktorým je možné zobrazovať svaly a vnútorne orgány. Sonograf zaujíma v medicíne významné miesto. Využívaný je vo viacerých oblastiach v zdravotníctve, pričom dokáže diagnostikovať rôzne ochorenia, poškodenia orgánov či zisťovať stavy svalstva a vnútorných orgánov.

Azda najznámejšie je využitie sonografu pri sledovaní matiek počas tehotenstva alebo pri vyšetreniach brušnej dutiny, prsníkov, svalov, kĺbov či pri diagnostických vyšetrení štítnej žľazy, lymfatických uzlín a mnohých ďalších. V zdravotníctve patrí sonograf medzi jedno z najvýznamnejších zariadení.

PRE DIAGNOSTICKÉ VYŠETRENIA SI VYBERTE SONOGRAF NAJVYŠŠEJ KVALITY

Zvoľte si profesionálny, citlivý a detailný sonograf

Aké výhody prináša kvalitný sonograf?

Sonograf je oproti iným diagnostickým zariadeniam mimoriadne citlivým zariadením. Umožňuje sledovanie vnútorných orgánov a svalstva bez ožarovania. Sonograf je jedným zo základných a najčastejšie využívaných zobrazovacích diagnostických metód. Je využívaný pri vyšetrovaniach mäkkých tkanív pričom ultrazvuk nedokáže prenikať kosťami.

Sonograf pri diagnostickom vyšetrení vyhotoví snímky, ktoré lekárom a zdravotníkom poskytujú dôležité informácie pre potreby diagnostikovania a liečby rôznych ochorení či stavov. Sonograf využíva ultrazvuk, ktorý je zvuk s vysokou frekvenciou, ktorú človek nepočuje, no zobrazovacie zariadenie ho dokáže zachytiť.

Diagnostika rôznych ochorení, poškodenia orgánov, stavy svalstva a vnútorných orgánov

Ako prebieha vyšetrenie za pomoci sonografu?

Vo väčšine prípadov je diagnostické vyšetrenie za pomoci sonografu vykonávané mimo tela – ako napríklad vyšetrenie počas tehotenstva. Pri iných vyšetreniach je potrebné sondu sonografu zaviesť do vnútra tela – napríklad pri niektorých vyšetreniach srdca, prostaty, maternice alebo vaječníkov. V oboch prípadoch však ide o maximálne bezpečný, bezbolestný a bezrizikový spôsob vyšetrenia.

Sonograf sa skladá z počítačovej jednotky s rekonštrukčným softvérom a ultrazvukovej sondy. Sonda sonografu funguje ako vysielač a zároveň ako prijímač ultrazvukových vĺn. Sonograf je založený na princípe, pri ktorom dochádza k odrazu ultrazvukových vĺn šírených prostredím. Odrazy sú následne prijímané sondou a softvér sonografu podľa rozdielu v ich odrazoch dokáže rekonštruovať UZ obraz. S výberom sonografu vám radi poradíme. V našej ponuke nájdete tiež 3D ultrazvuk, prenosný ultrazvukový prístroj či zariadenia značky Chison.